Naturen

Kronheden ligger midt i hjertet af det gamle Torsted sogn og er omgivet af de større plantager Stråsø, Fejsø, Hoverdal og Klausie.

 

I 1880 erne opkøbte Staten omkring 11.000 td land i Klosterheden og på Kronheden. Ud af disse påbegyndte man bla. plantage arbejdet i Stråsø og i Hoverdal plantage. I denne periode bestod 80 procent af området af Hede og klitter, dette har igennem årene forandret sig væsentligt og sandflugten er bremset.

 

Der findes en bred variation af dyre og naturliv i området. Kronhjorten er Danmarks største dyr. De færdes i flokke. Kronhjortens natlige brunstbrøl er en særlig efterårs-oplevelse. De små rådyr er der også en del af. Hjejle, bekkasin, sneppe, lærke og vibe ses både i skoven og de fugtige hede og moseområder. I de senere år er ulven kommet til.

 

Musvåge, kærhøg, duehøg, ugle ravn, krage og skovskade sikrer sammen med ræv at dyrebestandene er sunde ved at fjerne de svageste.hjejle

Her finder man ikke sjældent hugorm, stålorm g firben.

 

Se mere om Kronheden og egnen omkring huset:

Stråsø plantage, folder

http://kronheden.dk

http://www.kronhedelejrskole.dk

http://ulvetracking.dk

https://www.lystbaekgaard.dk/

 

 

 

 

 

 

Bedstemors Hus har adressen:

Kronhedevej 2

6990, Ulfborg

Eva Bech Pedersen, 2144 2598, eva@frilands.net